Travcash-bakgrund

Lär dig spela reducerat på trav

Alla vill åt de stora vinsterna på travens alla spel. Men hur ger man sig själv den bästa chansen att spela ett slagkraftigt system för en inte alltför dyr peng. Här kommer de reducerade systemen in i bilden och de är ett perfekt verktyg för dig som vill modifiera dina system och kunna spela för billigare summor.

Vad är ett reducerat system?

Det reducerade systemet har gjort ett allt större intåg de senaste åren bland såväl travspelare som sportspelare. Den stora anledningen är att det nu finns väldigt lättillgängligt på ett flertal hemsidor, som dessutom är gratis. Men vad är egentligen reducerade system och varför använder man dessa?

De reducerade systemen ger dig möjligheten att få med fler hästar på dina system utan att du nödvändigtvis behöver betala mer för din kupong. De reducerade systemen går till så att du helt enkelt reducerar ned dina system med olika typer av faktorer. 

När du använder ett reducerat system så kan du exempelvis ranka dina hästar på kupongen. Du kan ranka ned ett par hästar som du tror har väldigt låg chans att vinna, men som du ändå vill ha med på kupongen då den trots allt skulle kunna ge dig en hög utdelning vid vinst.

När du reducerar ett travsystem så väljer du helt enkelt att betala mer för de hästar som du tror på, men har ändå möjligheten att ta med flera andra hästar utan att det kostar särskilt mycket. 

Hur kan man reducera travsystem?

Det finns ett flertal olika sätt man kan använda sig av när det kommer till reducering av travsystem och självklart ska vi gå igenom dessa. Reducering är något som i teorin kan låta komplicerat, men som är något vi verkligen rekommenderar att testa på. 

I denna guide så vi att använda oss av det reducering verktyg som finns på ATGs hemsida. Detta verktyg hittar man enkelt genom att klicka på knappen där det står “reducerat” bredvid startlistan för valt spel.

Reducerat travsystem ABCDE

Det första och mest simpla reducerade systemet väljer vi att göra genom att använda oss av abcde. I detta system kommer vi att få sätta ut poängkrav på de valda hästarna vi har kommit fram till ska vara med på kupongen. 

När vi använder oss av detta verktyg är det första steget att vi precis som vanligt ska fylla i de hästar som vi vill ha med i loppet. Eftersom vi sedan ska reducera systemet så behöver vi inte vara oroliga för att ta med ett par hästar extra gentemot vad vi brukar att göra. 

När vi sedan valt våra hästar så är det dags att börja reducera och detta gör vi genom att ranka de hästar vi valt och sätta poängkrav på dessa i form av bokstäver. De bokstäver som går att använda är A-E. Här väljer man själv om man vill använda alla fem bokstäver eller om man nöjer sig med exempelvis tre bokstäver.

A = Stor vinstchans

B = Vinstchans

C = Mindre vinstchans

D = Dålig vinstchans

E = Borde inte vinna

Det vi nu ska göra är alltså att sätta ett “A” på de hästar som vi tror har störst vinstchans i loppet. Dessa är de hästar som vi möjligtvis hade valt att spika på ett vanligt system och de är med andra ord de hästar som vanligtvis hade våra drag.

Placera ut ett “A” på de hästar som vi tycker har störst vinstchans i loppet.

Sedan går vi vidare i bokstavsordning och placerar ut bokstaven “B” på det hästar som vi anser har en vinstchans i loppet. Dessa är hästar som vi troligtvis även hade haft med på ett vanligt matematiskt system, men som vi inte har lika stor tro på som de hästar vi har markerat med ett “A”.

Ett “B” placerar vi på de hästar som vi anser har en vinstchans i loppet!

Vi går sedan vidare och placerar ut ett “C” på de hästar som vi tror har mindre vinstchans i loppet, men som vi ändå vill ha med på systemet då dessa kan trissa upp utdelningen. Detta är hästar som du kanske inte hade plockat med på ett matematiskt system, men som du här kommer ha råd att plocka med. 

Placera ett “C” på de hästar som du anser har en mindre vinstchans i loppet

Vi väljer sedan att avsluta med att placera ett “D” på de hästar som vi inte alls tror på, men som kanske har en sådan låg spelprocent att vi vill få med dem på ett hörn. Detta är hästar som vi definitivt inte hade plockat med på ett matematiskt system, men som vi här får möjligheten att göra.

Tack vare reduceringen kan vi plocka med hästar vi tror har en väldigt låg vinstchans, men som kan trissa upp utdelningen!

Dags att börja reducera!

Nu har vi placerat ut våra bokstäver på de hästar som vi har valt att ha med på vårt travsystem. Vi kommer att se det radantal och den radkostnaden som systemet har längst ned på sidan. Då detta system inte än är reducerat så kommer kostnaden vara för den som ett matematiskt system hade haft. 

Det vi nu ska göra är att börja reducera! Vi börjar med att scrolla ned under systemet där själva verktyget finns. Här ska vi nu börja fylla i minst hur många av våra “A” hästar som måste vinna loppet för att vi ska kunna på alla rätt. Här kan vi leka fritt och fylla i exempelvis att minst fyra av sju hästar med bokstaven “A” måste vinna loppet. Här spelar det alltså ingen roll vilka av dessa hästar som vinner, så länge det är minst fyra av våra hästar med ett “A” placerat på sig.

Det spelar ingen roll vilken av våra hästar som vinner!

Så fort vi har valt att placera ut ett reduceringskrav så kommer vi direkt att se längst ned vad den nya radkostnaden för vårt system är. Dessa reduceringar kan göra att priset på systemet kan gå ned kraftigt, och vi kommer här nedan visa i ett exempel.

Exempel:

Om vi väljer att under en V75-omgång att välja fyra hästar i alla sju loppen så kommer systemet att kosta 8192 kr att lämna in.

Vi väljer därefter att plocka med exakt samma hästar men vi placerar ett “A” med hjälp av reduceringsverktyget på en häst i varje omgång. Det vill säga den häst vi tror har störst vinstchans. Vi väljer sedan att med hjälp av reduceringen att minst tre av dessa sju hästar ska vinna sitt lopp. Med hjälp av detta kommer systemet att reduceras ned med hela 76%, vilket gör att kostnaden för systemet nu är 1995,50 kr istället för de 8291 kr som systemet hade kostat matematiskt. 

Reducera fritt med bokstäverna!

När du reducerar med hjälp av denna metod så är det inte bara hästar du har markerat med ett “A” som kan reducera. Du kan välja att reducera vilken än av dessa bokstäver på vilket sätt du vill. Du kan exempelvis välja att enbart en av dina hästar med ett “C” ska vinna loppet.

När vi reducerar de hästar vi anser har låg vinstchans så kan vi minska kostnaden rejält på systemet om vi väljer att exempelvis bara en eller två av dessa ska vinna. På ett vanligt matematiskt system kanske du inte ens hade tagit med dessa hästar, men på ett reducerat system ges du möjligheten.

Vill du spela lite mer offensivt på ditt system så kan du välja att minst en av dina hästar med ett “C” ska vinna. Detta är hästar som inte är särskilt betrodda vanligtvis och detta kommer att göra att utdelningen blir hög ifall ditt system skulle hitta in.

Välj att minst en av dina mindre betrodda hästar ska vinna och reducera ned systemet rejält!

Du kan även välja att reducera dina hästar som du valt att placera ett “B” på, eller varför inte på de hästar som du valt att placera ett “D” på. Du väljer helt och hållet själv hur du vill reducera och du kommer att se hur kostnaden ändras för varje ändring du själv gör. 

När vi sedan är nöjda med den reduceringen som vi har utfört så är det inte svårare än att vi lämnar in vårt system. Nu kommer vi ha ett system med fler hästar än vi brukar och därav få en mer spännande kväll att vänta!

Reducerat travsystem – Poäng

Nästa vanliga typ av reducering för travsystem sker genom ett poängsystem. Detta verktyg är likt “A-E” även det väldigt enkelt att förstå sig på och inte alls svårt att utföra. Följ med i texten nedan ska vi förklara hur det fungerar i teorin!

När vi ska reducera med hjälp av poäng så får vi helt enkelt börja som vanligt. Vi väljer ut de hästar i loppet som vi tror har en vinstchans. När vi spelar reducerade system så väljer vi vanligtvis ut fler hästar än vid ett matematiskt system då vi i slutändan kommer att reducera ned kostnaden för systemet. 

Det nästa steget i denna process är att ranka alla de hästar som vi har valt. Här kan vi ranka från 1 hela vägen upp till 99 om vi så vill hos ATG. Denna poäng som du ger till hästarna betyder i grund och botten hur stor tro du har på dessa.

Låga poäng = Högre vinstchans

Höga poäng = Lägre vinstchans

När vi rankar våra hästar så ska vi alltså ge de hästar vi tror har hög vinstchans ett lågt nummer, och vice versa. Det går som sagt att använda sig av siffrorna 1-99, men vi rekommenderar att man nöjer sig med siffrorna 1-10 för att inte göra det onödigt komplicerat.

När du har placerat ut en ranking på alla de hästar som du har valt så är det dags att börja reducera! Den reducering kan du leka fritt med och du väljer helt själv hur du vill tänka! Här nedan kommer vi visa ett enkelt exempel på hur en reducering med hjälp av poäng kan få ned kostnaden på ditt system.

Exempel: 

Om vi väljer att under en V75-omgång att välja fyra hästar i alla sju loppen så kommer systemet att kosta 8192 kr att lämna in.

Om vi då väljer oss att använda en reducering med hjälp av poäng så kan vi minska kostnaden rejält. Låt oss säga att vi rankar alla hästar i de sju loppen med siffrorna 1,2,3 och 4. Vi sätter en etta på hästen vi tror har störst vinstchans i loppet, och en fyra på den häst vi tror har minst vinstchans. Vi väljer sedan att fylla i att systemet får max ha 14 poäng när alla lopp har slutförts. Detta kommer göra att vi reducerar ned systemet med hela 84%, och systemet kommer nu istället att kosta 1296 kr att lämna in.

Reducera travsystem med poäng!

När du reducerar med hjälp av detta poängsystem så kan du välja helt fritt hur många hästar du vill ha i varje lopp, och med vilka siffror du vill använda till att ranka dessa. Poängen med denna reducering är att du ska kunna plocka med fler hästar än du vanligtvis gör vid ett matematiskt system, utan att det blir dyrare än vanligt.

När du spelar reducerat med poäng så kan du välja att spika i något eller några lopp om du känner att du har en solklar idé. Detta kommer att ge dig möjligheten att måla på ordentligt i de övriga loppen. När det kommer till reducerade system så är du själv din egen chef över hur systemet ska se ut!

Andra sätt att reducera på!

Reducering är ett verktyg som växt i popularitet de senaste åren. Verktyget har utvecklats och blivit allt större för varje år och vi får fler och fler möjligheter att reducera på olika sätt. Här nedan kommer vi fortsätta att gå igenom ett par olika sätt vi kan använda vid reducering av travsystem!

Utdelning

Går det att välja hur mycket man ska vinna? Ja, i en optimal värld så skulle man ju vilja det! Men sanningen är att tack vare reduceringar så går det faktiskt att välja inom vilket intervall man vill ha sina vinster!

Alla spelare har sina egna tankar om hur mycket de vill vinna när de lämnar in sina kuponger. Vissa spelare är nöjda så länge de får pengar tillbaka, medan andra spelare vill åt de stora miljonerna. Ingen väg är fel att gå, och alla väljer sin egen väg när det kommer till poolspel.

När vi spelar hos ATG på exempelvis V75 så kan vi fylla i inom vilket intervall vi vill vinna. Vi kan exempelvis fylla i att våran vinst ska vara på minst 50,000 kr om vi får alla rätt. Detta kommer leda till att alla favoritbaserade rader som skulle lett till vinster under 50,000 kr vi har spelat kommer att reduceras bort. Systemet kommer därav att billigare att spela.

Om du vill minska ned antal favoritbaserade rader så kan du fylla i en minimumsumma som du vill ha utdelningen ska ge på alla rätt!

Vi kan även fylla i att vi max vill vinna 250,000 kr om vi får alla rätt. Detta kommer att leda till att alla våra rader som innehåller många mindre betrodda hästar kommer att reduceras bort. Vi kan även välja att reducera bort alla rader där alla rätt inte ger exempelvis mellan 100,000-500,000. Det går att reducera helt fritt. Men tänk på att inte reducera alltför tufft.

Reducera med utgångar

Att reducera sina travsystem med hjälp av utgångar är kanske det mest enkla sättet, men ack så effektivt. Här nedan ska vi på ett enkelt vis förklara hur du går tillväga om du är intresserad av att reducera ditt system med hjälp av utgångar.

När vi bygger våra travsystem så har vi ofta en tanke på vilka hästar vi tror mer på för dagen. Dessa hästar brukar kallas för våra drag, och dessa kan vi utnyttja på ett väldigt bra sätt när det kommer till reducerade system med hjälp av utgångar.

Det första steget vi ska ta oss an här är att bygga ett helt vanligt matematiskt system, precis som vi brukar göra. Här kan man vara lite offensivare än man brukar i sitt bygge, då flertalet rader sedan kommer att reduceras bort i slutändan.

När vi byggt vårt system så scrollar vi ned under systemet på den valda spelformen hos ATG. Där väljer vi att klicka på knappen där det står “utgångar”. När vi har gjort detta så kommer det att dyka upp små rutor vid varje vald häst som vi får chansen att fylla i med bokstaven “U”. 

Nästa steg för oss är att fylla i bokstaven “U” på de hästar som vi har lite extra tro på denna omgång. Kanske är det flera hästar i samma lopp, eller så är det en häst i ett par av loppen. Du väljer helt själv hur många hästar du vill markera. Detta är för att sedan kunna reducera ned systemet.

Ditt nästa steg är sedan att under systemet välja att reducera ditt travsystem. Detta gör du genom att fylla i antingen minst hur många av dina hästar markerade med “U” som måste vinna, eller maximalt hur många av dina hästar markerade med “U” som måste vinna. 

Tack vare detta enkla reduceringsverktyg så kan du gå hårt på några hästar som du kanske vanligtvis hade spikat, men får tack vare reduceringen en räddningsplanka och kan gardera loppen ifall alla dina idéer för spikar inte skulle sitta.

Exempel:

Om vi väljer att under en V75-omgång att välja fyra hästar i alla sju loppen så kommer systemet att kosta 8192 kr att lämna in.

Vi väljer att använda exakt samma system men vi utnyttjar reducering med hjälp av utgångar. Det finns fyra hästar i fyra olika lopp som vi tror extra mycket på i denna omgång, så vi väljer att fylla i ett “U” på dessa fyra hästar. Vi väljer sedan att fylla i att minst två av dessa måste vinna. Det spelar då ingen roll vilken av dessa två hästar som vinner, så länge två av dessa fyra vinner.

Tack vare denna reducering minskar kostnaden på systemet drastiskt. Vi har genom en ganska liten förändring fått systemet att minska med 74% och kostnaden för systemet är nu 2144 kr istället för det ursprungliga 8192 kr.

Reducera hos ATG

Tidigare i denna text så har vi gått igenom alla de verktyg som finns för reducering på ATGs egna hemsida. Alla verktyg är väldigt enkla och lätta att använda. Vi rekommenderar verkligen att man testar något av dessa!

När man har testat på att reducera sina travsystem hos ATG och känner att man börjar få ett grepp om hur det funkar, så kan man ta det ett steg till. Det går nämligen att kombinera olika typer av reduceringar hos ATG. Låter det komplicerat? Så är inte fallet, och vi ska enkelt förklara!

ATG erbjuder oss fyra olika verktyg för reduceringar. Det är “ABC”, poäng, utgångar, och utdelning. Dessa fyra går att kombinera på ett enkelt sätt för den som vill reducera ned sitt system ännu mer.

Vi kan exempelvis använda oss av utgångar och fylla i minst hur många hästar som vi tror vinner av de utvalda. När den reduceringen är klar så kan vi välja att exempelvis klicka på “utdelning”. Här kan vi fylla i hur mycket vi minst vill vinna vid alla rätt på systemet. Reduceringen kommer då att fyllas på och ATG kommer att räkna ut din nya radkostnad.

Du kan välja att reducera fritt mellan alla dessa fyra verktyg. Du kan använda en, två, tre, eller alla fyra. Innan du har fått ett hum om hur allting funkar med reducering så rekommenderar vi dock att du använder dig av ett verktyg i taget till att börja med. 

Använd ett verktyg att reducera med innan du fått ett hum av hur det funkar!

Reducera på fler sätt!

Nu har vi gått igenom de verktyg som går att använda hos ATG när det kommer till reducering. Resan tar dock inte slut där! Det finns numera flera andra sidor som erbjuder verktyg för reducering som kan vara bra att ha koll på!

Att reducera sina trav eller sportsystem har växt enormt de senaste åren och de allra flesta storspelarna använder någon form av verktyg. Då efterfrågan på dessa verktyg varit stort så har ett par sidor valt att skapa egna verktyg för reducering. På dessa sidor så finner vi ännu fler alternativ än hos ATG.

Det finns såväl sidor som tar en liten summa betalt för år för att du ska kunna reducera hos dem, och det finns även sidor som är alldeles gratis att använda sig av. Här nedan går vi igenom några adderade verktyg för reducering. 

Reducera travsystem med kuskar!

Finns det någon kusk du har ett extra gott öga för? Eller finns det en kusk som du kanske överskattas något av gemene man? Oavsett vad så är detta ett spännande verktyg när det kommer till reducerade travsystem!

När det kommer till exempelvis V75 så är det många kuskar som får köra flera lopp under en och samma kväll. Detta kan vi ta tillvara på med hjälp av ett reduceringsverktyg om vi skulle vilja!

När det kommer till att reducera med kuskar så kan vi helt enkelt välja antingen minst hur många lopp de ska vinna under kvällen, maximalt under kvällen, eller välja inom vilket intervall.

Om vi exempelvis ser att Björn Goop ska köra tre lopp under kvällen, och vi gillar vad vi sett från honom den senaste tiden, så kan vi fylla i att han ska vinna minst ett av dessa tre lopp. Om vi istället tycker att han sett svag ut på sistone och inte alls kör på det sättet som vi hoppats så kan vi istället fylla i att han ska vinna max ett lopp under kvällen.

Vi fortsätter med Björn Goop som exempel och låtsas att han ska köra tre lopp under kvällen. Vi vet att han är i fint slag och har chans att vinna alla tre loppen, men vi sätter frågetecken till två av hästarna han ska köra. Då kan vi exempelvis fylla i att han ska vinna minst ett lopp, men får vinna max två lopp. På så sätt kommer radkostnaden att minska rejält för vårt valda travsystem.

Reducera travsystem med startnummer

Det är väldokumenterat att vissa startnummer ger högre vinstchanser än andra. Hur kan vi då utnyttja detta? Jo, givetvis finns det en chans att reducera genom även startnummer numera!

De hästar som lottas in i framspår har i de allra flesta fall en större chans att ta spets, och  därav vinna loppet. Från spets vinner man nämligen över 40% av alla travlopp statistiskt. Bakspår å andra sidan är en knepigare position och därifrån vinner man betydligt färre lopp. 

När vi reducerar med hjälp av startnummer så finns det ett par olika vägar vi kan gå. Vi kan exempelvis reducera att summan av de vinnande hästarna tillsammans får max vara 50. Det vill säga att vi reducerar bort många av de kombinationer där flera hästar med höga startnummer vinner loppet.

Vi kan även reducera bort exempelvis de hästar som startar från bakspår på ett annat sätt. Vi kan fylla i att hästarna med startnummer inom intervallet 9-15 maximalt får vinna ett lopp. Denna reducering kommer minska vår radkostnad på ett stort eller litet sätt beroende på hur många hästar vi valt att fylla i med startnummer 9-15.

Dessa två olika verktyg går så klart även att kombinera. Denna kombination kommer se till att travsystemet reduceras än mer, och kostnaden för systemet blir mindre. Vi rekommenderar dock att du börjar med ett verktyg och får rejält grepp om det innan du går vidare och reducerar ännu mer.

När passar det att använda ett reducerat system?

Användningen av reducerat system för trav är stort och den passar att använda vid väldigt många fall. Vid reducerade system så kommer vi att kunna fylla i fler hästar än vanligt, utan att kostnaden för systemet blir dyrare i slutändan. 

Frågeställningen när det passar att använda ett reducerat system borde nästan vändas på. För när passar det inte att använda egentligen? När man har lärt sig hur grunderna funkar med reducerade travsystem så är det en fördel att använda gentemot matematiska system.

Att spela reducerade system passar perfekt att använda när det är jackpott, och när det inte är jackpott. Det passar att använda när kupongerna är favoritbetonade, och när det är väldigt många jämna lopp. 

Vi rekommenderar verkligen att du testar på att använda reducerade travsystem och testar dig fram vilka reduceringar som passar dig bäst. Alla har olika preferenser och det kommer även du att ha. Se till att börja med några små reduceringar innan du ger dig in helt och hållet och blandar olika typer av verktyg.

Vad är fördelarna med reducerat system?

Fördelarna med att reducera sina travsystem är många, och de kommer du att märka snabbt! Vinstchanserna ökar utan att du behöver satsa mer!

Den stora anledningen till att spela reducerade travsystem är att våra vinstchanser kommer att öka. Vi kommer att kunna plocka med fler hästar än vid ett matematiskt system, men utan att det kostar mer då vi reducerar bort de rader vi inte tror på.

Vid ett reducerat travsystem så kan vi plocka med lågt betrodda hästar som vi vanligtvis inte hade plockat med. Vi reducerar sedan bort rader med idel skrällar vilket gör att vi fortfarande har med hästarna men inte i alla våra rader. Detsamma gäller även favoriterna där vi kan reducera ned radantalet för att ta bort risken för låg utdelning. 

När vi spelar travsystem reducerat så är vi våran helt egna chef och kan bestämma helt själv hur vårt system ska se ut. Vid ett matematiskt system så får vi alla möjliga kombinationer av de hästar vi fyller i, medan vid ett reducerat system så kan vi välja att häst x inte får vinna om häst y vinner exempelvis.  

Ge dig själv större vinstchanser genom att spela reducerat!

Vad är nackdelarna med reducerat system?

Nackdelarna med att spela reducerade travsystem är små, men givetvis även dem. Speciellt för de som är nya in i verktyget. Så vad kan gå fel när vi testar dessa verktyg?

Den största nackdelen med att spela reducerat är att man kan gå bort sig i reduceringarna. När man är ny inom verktyget är det lätt att man blir något för ivrig och vill reducera bort så mycket som möjligt. Risken är då att man reducerar bort alldeles för många av sina rader och helt plötsligt sitter med ett system som är väldigt osannolikt att sitta. 

En annan nackdel är ju givetvis att man kan ha alla rätt på sin första ifyllda ram, men ändå inte får alla rätt i slutändan. Detta är något som kan ske för de som reducerar bort alldeles för mycket, och inte riktigt är medvetna om vad de har reducerat bort. 

Jag hade alla rätt, men fick inte alla rätt?

I slutändan finns det dock inga riktiga nackdelar med att reducera sina travsystem så fort man har kommit in i det. Nackdelarna är mer för de spelare som precis börjat använda verktyget och inte är helt införstådda med hur det funkar. Så vi tipsar om att börja reducera smått i början, för att sedan öka på det när du mer kommit in i verktyget.

Hur spelar man reducerat?

Vid första anblick kan man tro att det ska vara svårt att spela reducerat, men faktum är att det är exakt lika enkelt som att spela ett matematiskt system! Enda skillnaden är att man måste gå igenom något extra steg!

Att spela reducerade travsystem är väldigt simpelt och här nedan kommer vi steg för steg gå igenom hur du går tillväga på enklast sätt. Vi kommer att använda oss av den reducering som vi erbjuds av ATG och som finns på deras hemsida.

 1. Skapa ett konto hos ATG om du inte redan har ett. Registreringen går på bara någon minut och du verifierar dig snabbt, enkelt och säkert via ditt mobila BankId.
 2. Välj sedan den spelformen som du vill spela reducerat på. Det kan exempelvis vara lördagens V75-kupong.
 3. Klicka sedan på fliken “reducerat” som du hittar mellan de två flikarna “startlista” och “nyheter”.
 4. Fyll sedan i de hästar som du vill ha med på din kupong. Du kan välja att spika dina drag i ett par lopp, och du kan välja att gardera friskt i ett par andra. Du väljer själv hur du vill gå tillväga med just ditt system.
 5. Bläddra sedan ned på sidan och du kommer att finna de olika verktygen för reduceringar. Här väljer du om du vill använda verktyget “ABC”, poäng, utgångar, eller utdelning. Du kan välja att använda ett av verktygen, eller mixtra fritt. För att förstå vad var och en av dessa verktyg betyder så finner du det högre upp i denna text.
 6. Reducera dig fram till den raden du vill spela. Följ hur din radkostnad minskar för varje reducering du utför längst ned i det högra hörnet.
 7. Lämna in din kupong! Nu är ditt jobb gjort och du kan luta dig tillbaka och invänta den spänning som loppen kommer att ge dig. Kanske kommer din reducering låta dig nå den där drömvinsten!

Att reducera sitt system är allt annat än svårt!

Var kan jag reducera travsystem?

Många spelare som inte är bekanta med reducerade travsystem kan tycka att det känns krångligt på förhand. Hur går man tillväga och vart ska man ens vända sig för att kunna reducera sina system? 

Om man är intresserad av reducering av travsystem, vilket vi rekommenderar, så finns det två olika vägar att gå. Båda dessa vägarna funkar väldigt bra, men vi skulle tipsa om att som nybörjare att använda den enklare av de två vägarna. Vilken väg är då det?

Den enklaste vägen är att börja med att reducera på ATGs alldeles egna hemsida. Spelbolaget har en väldigt simpel funktion som är enkel att förstå sig på, och det finns även guider i videoform ifall man har funderingar. ATG erbjuder fyra olika verktyg för reducering och vem som helst kan testa sig på att utforska detta.

Reducering av travsystem hos ATG är väldigt populärt och den som väl har testat går sällan tillbaka till att spela de klassiska matematiska systemen. Så vill man testa på reducering av travsystem så är det ett hett tips att göra detta hos ATG under vald spelform!

ATG erbjuder sina kunder verktyg för reducering av travsystem

Vill man åt fler verktyg än de som ATG erbjuder för reducering så finns det givetvis andra vägar att gå. Det finns såväl sajter som erbjuder verktyg gratis för reducering, och det finns sajter som erbjuder reducering för en mindre kostnad. 

En av de hemsidor som erbjuder kunderna att reducera sina travsystem gratis är speltjänst. Två andra hemsidor som erbjuder oss verktyg, men som tar en månadskostnad eller årskostnad, är Copéma och Jokersystemet.

Varför ska jag reducera?

Många spelare ställer sig frågan varför de ska reducera sina travsystem. Vad får de ut av det som de annars inte får. Den frågan ska vi såklart besvara!

Den stora anledningen till att man bör reducera sina travsystem är att man ökar sina vinstchanser. När vi fyller i våra rader så kan vi plocka med markant många fler hästar än vi brukar. Detta är då vi sedan ändå kommer att reducera bort alla så kallade “dåliga rader” från systemet.

Dessa dåliga rader kan vara raderna som enbart innehåller favoriter, eller enbart innehåller skrällar. Så när vi reducerar så får vi möjligheten att plocka med fler hästar och kunna skapa fler bättre rader utan att behöva betala mer för vårt system.

Hur rättar jag mitt reducerade travsystem?

När vi har reducerat vårat travsystem så kan det ibland vara lite klurigt att hänga med i svängarna. En fråga som kan komma upp är, vilken häst vill jag ska vinna eftersom en skräll vann i första avdelningen?

Det finns två olika sätt att rätta sina reducerade travsystem på inne hos ATG. Den första vägen man kan gå är genom att klicka på fliken “mina spel”, följt av att klicka på “hästkvitton”. Du klickar därefter in på valt och spel och därefter på “visa kvitton”. 

När du har följt stegen ovan så kommer du få upp alla kuponger som är inkluderande i ditt reducerade system. Har du reducerat ditt system hårt så kommer du märka att du har väldigt många olika kuponger att rätta. Denna väg är rätt tidskrävande att gå, och vi rekommenderar att du följer vår andra väg ifall du har ett hårt reducerat system.

Har du reducerat systemet hårt så får du många kuponger att rätta!

Det andra sättet att rätta sitt system på kan tyckas något smidigare. Vi börjar med att klicka på fliken “mina spel” följt av ”påbörjade kuponger”. Vi går sedan ned till reducerade system och väljer att klicka på “öppna system” på det spel vi vill kolla på. 

Nu har vi tagit oss till vyn för reducering och här scrollar vi ned till de verktyg som ligger under systemet. Här väljer vi att klicka på fliken “rätta”, där vi kan följa vårt system i realtid. Genom att klicka i “resultat” på det avgjorda första loppet så kommer vi att se hur många av våra rader som fortfarande är vid liv, och procentuellt på vilka hästar de är placerade på inför nästa lopp.  

Rätta ditt lopp i realtid och se vilka av dina rader som fortfarande kan ge dig alla rätt!

Vilka spelformer kan man spela reducerade system på?

Sedan den nya spellagen trädde i kraft 2019 så har fler spelbolag en ATG börjat erbjuda trav på menyn. Det är dock bara hos ATG vi har möjligheten att reducera våra system på. Men på vilka spelformer går det egentligen att reducera sina travsystem?

Den allra populäraste spelformen inom travet är klassiska V75. Denna spelform omsätter tiotals miljoner varje lördag, och mycket av dessa pengar kommer från just reducerade system. 

Det finns dock möjligheter att använda sig av reducerade travsystem på fler spelformer än just nämnda V75. Alla fungerar på samma sätt och här nedan har vi listat de spelformer som det just nu går att spela reducerat på. 

 • V75
 • GS75
 • V86
 • V65
 • V64
 • V5
 • V4
 • V3
 • Dagens Dubbel
 • Lunch Dubbel
Vad är ett reducerat system?

Med ett reducerat system kan du välja de rader som du tycker är mest spelvärda och därav reducera ned kostnaden på systemet.

Är det smart att spela reducerat?

Ja, de flesta storspelare använder sig av reducerade system och det är inte av en slump!

Är det enkelt att reducera?

Ja, att reducera sina system är inte svårt alls!

Kan jag reducera på V75?

Ja, V75 är en av många spelformer där vi erbjuds att reducera?

Kan jag reducera mina system på ATG?

Ja, ATG erbjuder ett väldigt bra verktyg som ger oss möjligheten att reducera våra system